בין ה-22 לאוגוסט עד ה-1 בספטמבר eina יוצאת לחופשה. כל הזמנה שתיכנס במהלך השבוע תשלח לאחר ה-2 בספטמבר :)